RFID 标签

专为标准RFID读取器设计,并配备各种嵌体类型和尺寸。有纸质和合成材料类型可选,可用于非金属表面、塑料或瓦楞纸。对于专用情况,比如金属表面上的资产标签,或者用于充满液体的容器,我们提供了Silverline 金属标签。


图片关键词                                                                                   

L10坚固型平板电脑系列

电话咨询
产品展示